I. nevezésI DÍJAK

Normál nevezési határidő: 2021. május 21.
Nevezési díj: 39 900 Ft + áfa / nevezés
Csoportos nevezési díj 3. nevezéstől: 34 900 Ft + áfa

Végső nevezési határidő: 2021. május 28.
Nevezési díj: 46 900 Ft + áfa / nevezés
Csoportos nevezési díj 3. nevezéstől: 41 900 Ft + áfa

Ugyanazon kampány kedvezményesen nevezhető párhuzamosan az A és a B főkategóriák valamelyikébe, vagy akár mindkét csoportba is beadható.

A nevezési lap alapján kiállított átutalásos számlát e-mailben küldjük. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be 2021. június 11-ig, a pályamunka nem kerül elbírálásra.

A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.-vel szemben.

II. NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Nevezhető bármely olyan médiatermék (pl. kiadvány, televíziós vagy rádiós műsor, videó, weboldal, blog, mikroblog, közösségioldal-csatorna, mobilapplikáció stb.), vagy médiatermék részlete (például cikk, műsorszám), amely 2020. május 16. és 2021. május 16. között került nyilvánosságra Magyarországon, illetőleg magyarországi közönségnek is lett szánva.
​Kulturális, vallási, politikai érzékenységet vagy közszemérmet sértő pályázatok a versenyen nem indulhatnak.


III. LEADÁSI PARAMÉTEREK

Filmes anyagok (reklámfilmek és esettanulmányi videók): szigorúan csak MP4 formátumban, HD felbontásban.
Az esettanulmányi videók hossza nem haladhatja meg a 3 percet! Az arany minősítésű pályamunkák esettanulmányát levetítjük a díjátadón, kérjük, ennek tudatában készítsétek el a videót.

Képes anyagok: JPG, PNG vagy PDF formátumban, 300 dpi felbontásban

Prezentációk: ppt vagy pdf formátumban. Terjedelem: maximum 10 slide

Display típusú hirdetések: MP4, vagy gif formátumban

Weboldalak / közösségi médiás oldalak: a pályázati űrlapon fel kell tüntetni a weboldal elérhetőségét. Fontos, hogy a zsűrizési időszak alatt (június 1 - június 18.) elérhető legyen.

Alkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, már nem futó alkalmazás esetén az alkalmazás tesztváltozatát kell benyújtani.

Mobilalkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, fizetős alkalmazás esetén promóciós kódot kérünk, hogy minden tartalomhoz hozzáférhessen a zsűri.

Nyomtatott anyagok: célszerű elektronikus formában feltölteni a pályázathoz tartozó tárhelyre, illetve nyomtatott formában beküldeni egy példányt a kiadóba (cím: PPH Media, 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.), hogy döntőbe jutás esetén a személyes zsűrizésen teljes valójában is megvizsgálható legyen.

IV. NEVEZÉS ÉS ANYAGLEADÁS

Az elektronikus nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával küldhető el a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló email a korábban megadott címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

A pályázó garantálja, hogy a pályázatokban tényleges, valós adatok szerepelnek. A díjazottakat (a pályázót, a társpályázót és a megbízót) úgy szerepeltetjük, ahogy a pályázatokban megadjátok őket.

Társpályázók esetén a Content+Marketing Award díjaiért kapható Kreatív APEX Toplista pontokat a pályázók a nevezési űrlapon feltüntetett arányban osztják meg egymás között. Amennyiben nincs megosztás feltüntetve, akkor a pályázók között a Kreatív APEX Toplista pontok egyenlő arányban oszlanak meg.

Arra kérünk titeket, hogy se a megjelent munkákon, se a kísérő esettanulmányban, leírásban ne szerepeljen az ügynökség neve vagy logója, a fájlnevekben sem! Ha mégis odakerül valahova, az érintett munkát kizárhatjuk.

V. NEVEZÉSI ŰRLAP

CMA 2021 - NEVEZÉS

Nevező adatai

Nevező adatai

%
(Azt a százalékot írjátok be, amit a pályázó szeretne kapni - ha nincs társpályázó, 100%-ot kell beírni!)

A kampány ismertetése

(A megbízó bemutatása, a piaci helyzet, a kampányt szükségessé tévő probléma vagy lehetőség és a feladat rövid ismertetése. Ismertesd a projekt céljait, célszámait és a siker kritériumait. A cél az, hogy a zsűri megismerje a körülményeket, amelyben pályázónak dolgoznia kellett. A feltüntetett adatok forrását minden esetben jelölni kell! Maximum 700 leütés)
(Ismertesd a projekt kommunikációs stratégiáját és megvalósítását lépésről lépésre, és hogy ez egyes elemek hol, mikor és mennyi ideig futottak; emeld ki a legfontosabb állomásokat, és jelezd, hogy ha valamelyik stádiumban változtattak az eredeti terven, vázolva a változás okait és mikéntjét. Maximum 1500 leütés.)
(Maximum 700 leütés)

Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy pályázat elküldése automatikusan fizetési kötelezettséget von maga után.

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a CMA 2021 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállalkozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja